go.vn INFOMATION

Name go.vn
Length : 2 characters
Subdomain go.vn is top level domain
Charset UTF-8
Favicon

go.vn PAGE SPEED SCORE

Loaded Time 15.833 Seconds
Page speed


go.vn PROFILE

Javascript library jquery
IP Address 117.103.228.249
Google Analytic UA-15924106-2
Domain: go.vn 

Issue Date: 23/02/2011
Expired Date: 23/02/2017

DNS: hcm-server1.vnn.vn - 203.162.4.1
DNS: vdc-hn01.vnn.vn - 203.162.0.11

Owner Name: Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến
Owner Trade Name: Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến
Owner Address: Tòa nhà VTC Online số 18 Tam Trinh, Hai Bà trưng, Hà Nội
Hai Bà trưng, Hà Nội

go.vn SEO SCORE

67/100
Domain go.vn 10
Loaded Time 15.833 Seconds 2
Image

We found 129 images on this website.

There are 119 images alt attribute

1
Frame No 10
Flash No 10
Page of text 163972 characters 5
Meta Description Yes 10
Keywords

Tin nhanh | cập nhật | báo điện tử | việt báo | tư vấn | việc làm | Hà Nội | Sài Gòn | tin tức | Huế | Đà Nẵng | VTC | | Nhân dân | Lao động | Kinh tế | Kinh doanh | Tin nhanh | cap nhat | bao dien tu | Vietbao | TinViet | Mua Ban | Rao Vat | Tu Van | Hanoi | Ha Noi | Saigon | Sai gon | Tin tuc | Tintuc | Hue | Da Nang | Danang | Nhandan | Nhan dan | Laodong | Lao dong | Kinhte | Kinh te | Kinhdoanh | Kinh doanh | Go.vn | Online | Internet | Magazine | Portal

These keywords have 326 characters and quantity is 47 keywords
5
Out link news.go.vn | mecon.vn | zone.go.vn 10
Tag
H1 H2 H3 H4 H5
0 0 20 60 0
4